Hasznos Információk

 • helyszín: Foglalkozásainkat két helyszínen tartjuk
 • beiratkozás: A csoportba való beosztást minden esetben megelőzi egy (egyénileg egyeztetett időpontban) ismerkedő, állapotfelmérő alkalom, ahol igyekszünk képet nyerni a gyerkőc habitusáról, kommunikációjáról, együttműködési képességéről és falhoz való viszonyáról. Néhány adatot is felveszünk ezen alkalmakkor (testsúly, testmagasság, kézi szorítóerő és láberő), hogy a nálunk eltöltött idő után visszamérés után nyomon követhessük a fejlődésüket.Továbbá különböző mozgásformák és játékos feladatok során megfigyeljük az alapmozgásokat, testükön és térben való tájékozódásukat és problémamegoldó képességüket is. A 35-40 perces foglalkozást követően a szülővel átbeszéljük tapasztalatainkat és ha elnyerte tetszésüket ez a mozgásforma időpontot egyeztetünk órarendünkben.
  Jelentkezés: https://climberry.salonic.hu/
 • órák rendje (órarend, kezdés, vége, felszerelés): Foglalkozásinkat órarend szerint heti rendszerességgel tatjuk, szeptembertől június közepéig (a tanévhez igazodva), hétfőtől péntekig délután. Az órák mindig egész órakor kezdődnek és 45 percesek. Szünetben lehetőség szerint gyors visszajelzést adunk a szülőknek az aznapi óráról. Előre megbeszélt időpontban, a szülőknek lehetősége van egy-egy órát megnézni.
  A nyári időszakban táborokba várjuk a gyerekeket.
 • díj: Foglalkozásainkat havidíjas rendszerben tartjuk szeptembertől júniusig, igazodva az iskolai és óvodai nevelési évhez.  A tanév teljes díja havi 15 000 Ft-os részletekben fizetendő. A havi részletek összege azonos, függetlenül az adott hónapra eső óraszámtól (pl. iskolai szünet, vagy ünnep). Tanévre vetitve havi 4 alkalom biztosított. 
 • hiányzás/pótlás:  Betegség esetén előre megbeszélt időpontban pótlási lehetőséget biztosítunk, ehhez orvosi igazolást kérünk. Hosszabb betegség, vagy távollét esetén egyedi egyeztetés szükséges.

  Climberry falmászó központ

Házirend

Tisztelt Ügyfelünk, szeretettel üdvözöljük a Climberry falmászó központban

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi előírásokat a mászófal biztonságos működtetésének érdekében. 

A. Használati útmutató – Alapszabályok 

 1. Kérjük, vigyázzon a mászófal közvetlen környezetében lévő személyes tárgyaira! 
 2. Alkohol hatása alatt álló személyek, magas vérnyomásban, szívbetegségben, légúti betegségben, epilepsziában szenvedők, ill. terhesség alatt és más súlyos trauma vagy mentális betegséggel küzdő személyek számára a mászófal használata tilos. Egyéb betegségben szenvedő személyek, szédüléssel vagy végtagsérüléssel kórházi gyógyulási igazolás nélkül szintén nem használhatják a mászófalat. A gyártó, valamint üzemeltető nem vállal felelősséget a fenti okok miatt történő balesetek esetén! 
 3. Tilos felügyelet nélkül a 3 évesnél fiatalabb (0,85 méternél alacsonyabb) gyerekek és a 60 év felettiek vagy a 120 kg-nál nagyobb súlyúak részére a mászófal használata! 
 4. Dohányzás, köpködés, szemetelés, hangoskodás és minden egyéb az üzemeltető által nem támogatott tevékenység folytatása a mászófal területén tilos! 
 5. Verekedésből és egyéb illegális tevékenységekből eredő személyi sérülésekkel kapcsolatban sem a gyártó sem az üzemeltető felelősséget nem vállal, és fenntartja a jogot a jogi felelősség érvényesítésére. 
 6. Minden ügyfél és látogató köteles mindenkor követni az üzemeltető személyzet utasításait. Az ügyfeleknek ajánlott hosszú alsó és felső ruházatot viselni az esetleges kisebb sérülések, karcolások elkerülése érdekében 
 7. Az üzemeltető által meghatározott védő felszerelések megfelelő használata kötelező a személyi sérülések elkerülése érdekében, ellenkező esetben a felhasználó vállalja a felelősséget. A mászófalat igénybe vevő vendégek kártérítésre kötelezettek, amennyiben a beltéri létesítményekben és berendezésekben kárt okoznak. 

B. Sportbiztonsági előírások 

 1. Az ügyfeleknek szigorúan be kell tartaniuk a biztonsági szabályokat és a helyszín egyes területeire vonatkozó összes előírást. A szabálysértés esetén a helyszín fenntartja a jogot, hogy felfüggeszti és törli a mászásra való jogosultságot és a szabálysértő köteles a megvásárolt teljes idejét kifizetni 
 2. A látogatók biztonsági útmutatást kell kapjanak a mászófal biztonságos használatának előírásairól és feltételeiről!
 3. Kérjük, vegyen ki minden tárgyat a zsebéből, mielőtt belép a mászófal helyszínére, és vigyázzon a személyes holmijára! 
 4. Törékeny, tűzveszélyes, szúrós, éles tárgyakat ne vigyen be a mászófal területre! 
 5. Grip zoknit, illetve megfelelő mászócipőt kell viselnie annak, aki a mászófal területén tartózkodik. A mászó tevékenység megkezdése előtt végezzen bemelegítő gyakorlatokat 5-10 percig, különösen figyelve a boka, derék, nyak, csukló és egyéb ízületek tekintetében! 
 6. A véletlen sérülések elkerülése érdekében a mászófalon ne hordjon kiegészítőket (például éles tárgyakat, fém kiegészítőket a ruhákon, öngyújtót, fülbevalót, órát, szemüveget, hajcsatokat stb.) 
 7. Tilos enni és ne inni a mászótermekben! 
 8. Tilos megérinteni vagy támaszkodni a mászófal felett lévő biztonsági burkolatokhoz, vagy ütéscsillapító párnákhoz! 
 9. Tilos a másik mászó üldözése a mászófalakon 
 10. Ne próbáljon meg semmilyen veszélyes és nehéz mozdulatot (pl. flip, pörgés, hátra szaltó)! Az esetlegesen ezen veszélyes mozdulatok bármilye okán baleset történik a helyszínen, a gyártó és üzemeltető semmiféle ezzel kapcsolatos felelősséget nem vállal. 
 11. Próbáljon meg más mászóktól külön mászni, hogy elkerülje az olyan veszélyeket, amelyek abból fakadnak, hogy sok ember mászik ugyanazon a falon egyszerre. Tilos a mászófalon egymás alatt tartózkodni. 
 12. A helyi mászómester elmagyarázza a biztonságos mászással kapcsolatos alapvető tudnivalókat, hogy útmutatást adjon és segítsen elkerülni minden olyan következményt, amely balesethez vezessen. A mesterekkel való együttműködés megtagadása kizárást eredményez. 
 13. A biztonságos mászás nemcsak az ideális cél eléréséhez szükséges, hanem a sérülések elkerülésének érdekében is kulcsfontosságú. Minden mászó maradjon a saját készségszintjén belül! A helyszín nem vállal felelősséget a nem biztonságos mászásból eredő sérülésekért! 
 14. Az üzemeltető minden vendégével, illetve annak jogi képviselőjével kapcsolatban köteles biztonsági hozzájáruló nyilatkozatot aláírattatni a felelősségek tisztázása érdekében. Kérjük, haladéktalanul forduljon a mászófal személyzetéhez, ha a játék során bármilyen baleseti sérülés történik! 
 15. Ha az adott mászó a körülötte mászó másik vendég sérülését okozza, úgy az felelős az okozott balesetért! 
 16. Az mászók nem követhetik olyan személyek utasításait a mászás során, akik nem az üzemeltető által lettek hivatalosan kijelölve. Az ilyen magatartásból eredő minden következményt maguknak az mászóknak kell viselniük. Az üzemeltető semmilyen formában nem vállal felelősséget ezért.

C. További tudnivalók 

 1. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a mászók szerződésszegéséért. Nem vállal felelősséget továbbá azon károkért, melyek a mászók mulasztása okán keletkeztek a mászófal teljes területén beleértve az egyéb kiszolgáló helységeket. Minden olyan káresemény, melyet a mászó vagy vendég okoz, amely kívül esik az üzemeltető ellenőrzésén, de a mászófal helyéül szolgáló területen, illetve épületben található, a mászó vállalja a felelősséget. Az üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a területén lévő vendégek, mászók a lehető legnagyobb biztonságban tölthessék el az idejüket, s a nyitvatartási időn belül biztosítja a zavartalan működést 
 2. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot a mindenkori nyitvatartási idők meghatározására, valamint a nemzeti ünnepek alatti bezárásra. Nem köteles továbbá az előre regisztrált és fizetett mászók kompenzációjára, amennyiben azok az előre lefoglalt időpontban nem vagy késve jelennek meg. 
 3. Ha bármilyen vita vagy nézeteltérés merül fel a jelen biztonsági előírásokhoz kapcsolódó, illetve annak tartalmának meghatározásával vagy értelmezésével kapcsolatban, úgy egyeztetni kell az üzemeltetővel, illetve annak vezetőségével. 
 4. A helyszín fenntartja a jogot az alapító okirat és az alapszabály bármely részének módosítására vagy megváltoztatására, annak mindenkor hatályos mellékleteit beleértve. Minden módosításról vagy változtatásról (ha van) megfelelő módon értesíteni kell az érintetteket/tagokat, és minden kapcsolódó módosítás vagy módosítás jogilag kötelező érvényű minden érintettre/tagra. 
 5. A 0,85 méternél alacsonyabb gyermekeknek tilos belépniük a mászófal helyszínére. Minden szülőnek/gyámnak, aki ragaszkodik a gyermeke behozatalához, köteles igazolnia annak személyazonosságát és írásos garanciát kell nyújtania arra, hogy a mászás során történő bármilyen esetleges sérülésből eredő következményekért ő, mint a gyermek szülője/gyámja a felelős. 

D. Egészségi, biztonsági és felelősségvállalási nyilatkozat a mászófal használatához 

Ezennel kijelentem, hogy teljes mértékben tisztában vagyok fizikai állapotommal, és megerősítem, hogy az egészségi állapotom a mászófal üzemeltetői által kiadott előírásoknak megfelel. Nem állok kábítószer vagy alkohol hatása alatt, s nincs olyan egyéb körülmény, amely miatt a mászófalat ne tudnám biztonsággal használni. 

Teljes mértékben tudomásul veszem és megértem, hogy a mászófal használata balesetvédelmi szempontból kockázatos, és hajlandó vagyok vállalni ezen kockázatot. A mászófal esetleges karbantartási hiányából adódó sérüléseket kivéve minden kockázatért, okozott károkért felelősséggel tartozom. 

A fenti egészségügyi és biztonsági rendelkezések vonatkoznak minden olyan személyre vagy vendégre is, aki meglátogatja a helyszínt, illetve használja is annak a berendezéseit.

Készek vagyunk higiénikus, tiszta és biztonságos mászási lehetőséget biztosítani Önnek, ehhez az Ön pozitív együttműködése és a támogatása is szükséges, és elengedhetetlenül fontos számunkra. 

Jó szórakozást kívánunk Önnek, barátainak és családjának! 

Nyilatkozat: 

Gondosan elolvastam a fenti biztonsági előírásokat, és teljes mértékben megértettem a benne foglaltakat, melyet teljes mértékben elismerek és elfogadok.

Elfogadom továbbá, hogy jegyvásárlással, bérletvásárlással vagy foglalkozásra jelentkezéssel a fenti előírások automatikusan elfogadásra kerülnek, és magamra nézve minden esetben betartom és végrehajtom a biztonsági előírásokat.